Wat zoek je?

Documenten

Beleid en strategie
Gedragscode medewerkers Stichting Verderwijs
Strategisch beleidsplan publieksversie NIEUW
Schoolondersteuningsprofiel SO Noorderlicht
Schoolondersteuningsprofiel VSO Heuvelrug College
Inspectierapport VSO Heuvelrug College 2022
Inspectierapport SO Noorderlicht 2022
Inspectierapport Stichting Verderwijs 2022
Jaarverslag Stichting Verderwijs 2021
Strategisch beleidsplan 2020-2024
Organogram Stichting Verderwijs
Examenreglement VSO uitstroom Dagbesteding
Examenreglement VSO uitstroom Arbeidsmarktgericht
Jaarverslag Stichting Verderwijs 2020
Folders
Jaarplanner voor ouders SO Noorderlicht 2022-2023
Schoolfolder SO Noorderlicht 2022-2023
Schoolfolder VSO Heuvelrug College 2022-2023
Folder Stichting Verderwijs voor professionals
MBO folder VSO Heuvelrug College
Onderwijs en Jeugdhulp Toelichting gespecialiseerde klas SO Noorderlicht
Schoolgidsen
Schoolgids SO Noorderlicht 2022-2023
Schoolgids VSO Heuvelrug College 2022-2023