Wat zoek je?

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers van de school invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. De MR is een zelfstandig orgaan en is op basis van de Wet Medezeggenschap onderwijs op Scholen (WMS) overlegpartner van het bestuur.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR heeft – afhankelijk van het onderwerp – informatie-, advies- of instemmingsrecht. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het financieel beleid en veiligheid en gezondheid op school. De leden van de MR worden gekozen uit kandidaten die zich hebben aangemeld.

Informatie en aanmelden

Iedere ouder/verzorger kan zich verkiesbaar stellen. Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden of nadere informatie opvragen bij Marion van Nimwegen, voorzitter van de MR, via: