Wat zoek je?

De kernwaarden van Verderwijs beschrijven onze identiteit en geven tegelijk de ambitie weer die overal te voelen is. We zijn trots op onze scholen en ambiëren met Verderwijs dat elke leerling de ruimte krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen en te streven naar het hoogst haalbare om uiteindelijk uit te stromen naar de best passende plek in de maatschappij.

Deze waarden geven niet aan wat wij doen, maar hoe wij werken. Alles wat we doen bij Verderwijs staat in relatie tot de behoefte van de leerling en hun ontwikkeling. Al onze medewerkers kennen dit belang en stellen zich hier ten dienste van.

Wij werken vanuit vertrouwen, betrokkenheid, zelfreflectie, samen, continu verbeteren en enthousiasme. Deze waarden geven richting aan onze gedragsafspraken en omgangsvormen. Wij zijn hierin continu op zoek naar groei en afstemming in ons eigen werk en onze wijze van samenwerken, ook als onderdeel van de maatschappij. Bij het vertalen van deze waarden in afspraken, maken we beleid dat geldt voor het hele team, maar we bieden maatwerk wanneer het nodig is.

 

Vertrouwen

We luisteren naar elkaar en zijn open in respect voor jezelf en elkaar.

 

Betrokken

We zijn betrokken bij de leerlingen, elkaar en de school door initiatief en verantwoording te nemen.

 

Zelfreflectie

We stimuleren elkaar om ons een spiegel voor te houden en bezig te blijven met de vraag: “Waar ben ik mee bezig en doe ik het goed?”

 

Samen

Iedereen binnen Verderwijs, in welke taak en rol dan ook, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling. We zien ons team en eigen werk als waardevol en zijn trots op de successen die we samen behalen.

 

Continu verbeteren

Wij willen blijven leren, evalueren, ontwikkelen en grenzen verleggen.

 

Enthousiasme

We hebben intrinsieke motivatie om de leerling verder te helpen en zijn trots op Verderwijs.