Wat zoek je?
  • Er zijn drie gespecialiseerde klassen waarin de leerkracht met de jeugdzorgwerker het onderwijs vormgeeft. Dit zijn klassen met een kleine groepsgrootte waarin gewerkt wordt aan schoolse vaardigheden door het bieden van meer nabijheid, begrenzing en veiligheid. De onderwijsvraag is voorliggend en wordt gewerkt naar een overstap naar onze reguliere klassen.
  • SO Noorderlicht werkt samen met een aantal therapeuten en specialisten in en buiten de school om de leerlingen optimaal tot leren te laten komen.
  • SO Noorderlicht zet ook een beweegcoach in en biedt Rots en Water training om ervoor te zorgen dat er aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voldoen.
  • SO Noorderlicht heeft het vignet “Gezonde School” op welbevinden en seksualiteit.
  • Om leerlingen tot leren te krijgen, wordt volop gebruikgemaakt van ‘Bewegend leren’. Dit wordt zowel binnen als buiten de school ingezet.
  • De medewerkers zijn o.a. extra geschoold op traumasensitief lesgeven, autisme en het vlaggensysteem.
  • SO Noorderlicht heeft een nauwe samenwerking met bureau Halt.
  • Actieve samenwerking met de gemeenten voor preventieve jeugdhulp in onderwijstijd.