Wat zoek je?

Een van de belangrijkste doelen van het VSO Heuvelrug College is om de leerlingen voor te bereiden op een duurzame participatie in de samenleving. Onze leerlingen verdienen de best mogelijke kansen. Wij zien het als onze taak de leerlingen vaardigheden aan te leren die ze straks nodig hebben op hun arbeidsplek, dagbestedingsplek of vervolgopleiding.

Deze vaardigheden worden in een gestructureerde opbouw gefaseerd geoefend binnen de school en de stages. Op deze manier kunnen de leerlingen de overgang van school naar werk of vervolgopleiding goed maken.

VSO Heuvelrug College wil een school zijn waar leerlingen zich veilig voelen en succeservaringen kunnen opdoen. We kiezen voor een positieve benadering en begeleiding met een duurzaam effect. Wij geven onderwijs op maat en stemmen af op de behoefte die iedere leerling nodig heeft. We streven naar een passende vervolgplek.

VSO Heuvelrug Collegekrijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

 

 


Beeld: ©EU

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

 

 

Download schoolgids

In de schoolgids geven we een beeld van het onderwijs dat wij aanbieden. De visie en uitgangspunten, de organisatie, het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen worden hierin uiteengezet. Daarnaast geven we praktische informatie over schooltijden, het vakantierooster en de regels van de school.

Schoolgids VSO Heuvelrug College

Nieuws van VSO Heuvelrug College

VSO Heuvelrug College
Op 23 mei zijn er twee leerlingen van VSO Heuvelrug College naar het O3 Kindcentrum in Den Haag geweest om deel te nemen aan de opening van het programma ‘Méér kunst en cultuur in de klas’.
Lees meer
VSO Heuvelrug College
Een tijdje terug hebben de leerkrachten van de horeca op het VSO Heuvelrug College een van hun toprecepten opgestuurd naar het Voedingscentrum.
Lees meer