Wat zoek je?

Op het VSO Heuvelrug College werken leerlingen in een gestructureerde, veilige omgeving aan hun perspectief. Het aanbod richt zich op:

  • Arbeidsmatige dagbesteding
  • Arbeidsmarkgericht
  • Entree MBO 1 opleiding

Het onderwijs beslaat zes leerjaren. De eerste twee leerjaren zijn de oriëntatiefase. In deze fase is het theoretische aanbod nog prominent aanwezig. De leerling volgt praktijkvakken zoals techniek, groen, gym, culturele expressie, culturele oriëntatie, bewegend leren. De leerling leert zichzelf kennen.

In leerjaar 3 en 4 staat het praktijkgerichte onderwijs steeds meer centraal. De stages beginnen in leerjaar 3 binnen de school en vinden in leerjaar 4 buiten de school plaats onder begeleiding van medewerkers van de school. De leerling leert zichzelf accepteren.

In leerjaar 5 en 6 staan de stages centraal en is de theorie ondersteunend. Samen met het interne stagebureau wordt er een passende baan gezocht. De leerling bereidt zich voor op de toekomst.

Op het VSO Heuvelrug College werken de leerlingen aan vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. Deze vaardigheden worden in een gestructureerde opbouw gefaseerd geoefend binnen de school en de stages.

De leerlingen van het VSO Heuvelrug College stromen uit naar een dagbestedingsvoorziening, een beschutte werkplek, een werkplek in het bedrijfsleven of een MBO-opleiding niveau 2.