Wat zoek je?

De Inspectie van Onderwijs heeft twee scholen van Stichting Verderwijs  –SO Noorderlicht en VSO Heuvelrug College de waardering GOED gegeven.

De inspectie ziet dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, met een duidelijke visie, waar veel mogelijkheden worden gecreëerd voor de leerlingen. Er wordt bewust en doelmatig gewerkt.
Onderwijs dat verder gaat.” Dat heeft Stichting Verderwijs met haar scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs tot doel gesteld. Naast het bieden van kwalitatief goed onderwijs gaat Stichting Verderwijs nog een stap verder. Samen met o.a. gemeenten, de samenwerkingsverbanden, Centrum Jeugd en Gezin, zorgaanbieder Youké en een eigen stagebureau hebben de scholen een breed onderwijsaanbod ontwikkeld. Gemotiveerde ambitieuze professionals zijn zichtbaar op de scholen. Leerlingen krijgen alle kansen die passen binnen hun mogelijkheden, om in de samenleving en later op de arbeidsmarkt succesvol te kunnen participeren. Bewegend leren heeft een prominente plek op de scholen. Onze leerlingen raken door bewegend leren betrokken, leren met plezier, kunnen hun energie kwijt en het stimuleert het leren als het leren niet vanzelf gaat.
Met deze ambities stijgen we boven de basiskwaliteit uit die door Inspectie van Onderwijs is vastgesteld. We zijn hier ongelooflijk trots op.

Onder de rubriek “Over ons” kunt u bij “Documenten” de rapporten van de inspectie vinden