Wat zoek je?

 

Stichting Verderwijs wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Een stichting waar mensen graag willen werken en zich ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat verwachtingen over en weer duidelijk zijn, dat medewerkers kunnen rekenen op waardering en dat er een krachtige en rijke leeromgeving is.

Er is voor het personeel veel ruimte voor ontwikkeling en experimenten binnen de kaders van onze visie, missie en onderwijsdoelen. Vanuit een professionele houding is men zorgvuldig in het maken van afspraken en houdt men zich ook aan de afspraken.

De leidinggevende gaat volgens een cyclus betekenisvolle gesprekken aan met de medewerker en is helder over de inzet en professionaliteit van de medewerker. Verderwijs wil het personeelsbeleid laten bijdragen aan de ambities van Verderwijs en dat het antwoord geeft op de personeelsvragen in de organisatie.

Wij werken vanuit vertrouwen, betrokkenheid, zelfreflectie, samen, continu verbeteren en enthousiasme. Deze waarden geven richting aan onze gedragsafspraken en omgangsvormen. Wij zijn hierin continu op zoek naar groei en afstemming in ons eigen werk en onze wijze van samenwerken, ook als onderdeel van de maatschappij. Bij het vertalen van deze waarden in afspraken, maken we beleid dat geldt voor het hele team, maar we bieden maatwerk wanneer het nodig is.